Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hỏi về các phát minh khoa học công nghệ

Tôi có 1 phát minh về khoa học công nghệ. tôi muốn được cấp quyền sử hữu thì tôi phải làm thế nào Tên: Sơn lê Site: https://github.com/kidstore/bed/wiki/Best-Toddler-Bed-for-Travel
Lê Hải Sơn (alisondmurray@gmail.com) -