Nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Ngày cập nhật: 03/09/2020

Hỏi :(Bùi Thị Thu Hương - thuhuong.bui1@gmail.com)

Công ty tôi là công ty EPE, hiện đang có nhu cầu Mượn (Tạm nhập tái xuất) thiết bị mã HS 82073000 về phục vụ sản xuất, đây là hàng cũ, trên 10 năm. Vậy có phải xin giám định không? và thủ tục như thế nào? mất thời gian bao lâu ạ? Xin cảm ơn!

Trả lời :

Về câu hỏi của Độc giả Bùi Thị Thu Hương (email: thuhuong.bui1@gmail.com), xin được trao đổi như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng: "Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương".

Thiết bị mà doanh nghiệp cần nhập khẩu có mã HS là 82073000 không thuộc Chương 84 và Chương 85, nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.  Vì vậy, thiết bị này khi nhập khẩu không phải thực hiện thủ tục giám định theo quy định của của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Trân trọng./.

Nguồn: Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ