Thông tin văn bản số: 230/QĐ-BKHCN
Số hiệu 230/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 01/03/2022
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/03/2022
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
01/03/2022
01/03/2022
22/02/2022
21/02/2022
21/02/2022
26/01/2022
26/01/2022