Thông tin văn bản số: 06/VBHN-BKHCN
Số hiệu 06/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 26/01/2022
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 26/01/2022 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
26/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
31/12/2021
31/12/2021