Thứ hai, 25/05/2020 14:52 GMT+7

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Căn cứ công văn số 1407/BKHCN-TCCB ngày 18/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN), Viện SCCN thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp năm 2020, chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm:

Tệp đính kèm:

- Thông báo số 51/TB-VSCCN ngày 25/5/2020

Nguồn: Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Lượt xem: 417

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)