Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư hạng 3 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Hỏi :(Đào Văn Nguyên - nguyenbvrhm@gmail.com)

Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Xin cho em hỏi lịch khai giảng "Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư hạng 3" tại TP. Hồ Chí Minh năm 2020 ah. Em xin cám ơn

Trả lời :

Kính gửi: - Độc giả Đào Văn Nguyên (TP. Hồ Chí Minh)

 

Ngày 20/02/2020, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 62/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020, có thể xem tại:

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020

Anh Nguyên có nhu cầu đăng ký tham dự  lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 có thể gửi Công văn đăng ký nhu cầu tới Học viện. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh, Học viện sẽ thông tin đến Anh khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn. 

Trân trọng cám ơn./.

 

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)

38 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024.38265451; Fax: 024.38252873

Email: hvkcd@most.gov.vn