Đăng ký lớp nghiên cứu viên hạng III

Ngày cập nhật: 17/09/2020

Hỏi :(Tống Thi Huế - tongthihue@hueuni.edu.vn)

Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Tôi tên là Tống Thị Huế, hiện đang công tác tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Nay tôi có nguyện vọng muốn tham gia lớp bồi dưỡng nghiên cứu viên hạng III, tôi muốn hỏi là thời gian mở lớp là lúc nào và lớp tiếp theo được mở ở đâu ạ? Trong lúc chờ đợi câu trả lời từ phía Bộ, tôi xin chân thành cám ơn! Trân Trọng,  Tống Thị Huế

Trả lời :

Kính gửi độc giả Tống Thị Huế,

Ngày 20/02/2020, lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 62/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020, có thể xem tại link sau:

http://visti.gov.vn/thong-bao-dang-ky-tham-du-cac-lop-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khcn-nam-2020/

Độc giả Huế có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học kỹ sư hạng 3 có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn, để có hướng dẫn chi tiết và gửi công văn đăng ký tham dự về Học viện. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn.

Trân trọng cảm ơn!