Đăng ký học lớp bồi dưỡng kỹ sư hạng 3

Ngày cập nhật: 24/03/2021

Hỏi :(Phạm Hữu Phúc - kshuuphuc@gmail.com)

Hiện tại tôi đang số và làm việc tại Tiền Giang. Tôi muốn hỏi về lớp học bồi dưỡng kỹ sư hạng III có mở ở Tp Cần Thơ hay các tỉnh ở phía Nam, thời gian khai giảng, để tôi đăng ký theo học và cho tôi xin mẩu đăng ký học. Email kshuuphuc@gmail.com Xin chân thành Cảm ơn!

Trả lời :

Kính gửi độc giả Phạm Hữu Phúc,

Ngày 26/02/2021, Lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 111/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 (file CV và mẫu danh sách đăng ký kèm theo, địa điểm đăng ký: khu vực Miền Bắc học tại thành phố Hà Nội, khu vực phí Nam học tại Thành Phố Hồ Chí Minhhoặc có thể xem tại link sau:

http://visti.gov.vn/dang-ky-tham-du-cac-lop-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-khcn-nam-2021/

Độc giả Phúc có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học kỹ sư hạng 3 có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn, để có hướng dẫn chi tiết và gửi công văn đăng ký tham dự về Học viện. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Anh/Chị, Học viện sẽ thông tin đến Anh/Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký trên Công văn. Trân trọng cảm ơn!

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)

38 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024.38265451; Fax: 024.38252873

Email: visti@most.gov.vn