Thông tin văn bản số: 934/QĐ-BKHCN
Số hiệu 934/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/05/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 17/05/2023
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
Trích yếu nội dung
Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Bộ Chính trị về về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
15/05/2023
15/05/2023
08/05/2023
24/04/2023
28/03/2023
22/03/2023
21/03/2023