Thông tin văn bản số: 11/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 11/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 10/08/2023
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ  Thứ trưởng Lê Xuân Định 
Trích yếu nội dung
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu
23/06/2023
01/06/2023
25/05/2023
25/05/2023
25/05/2023
22/05/2023
22/05/2023