Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 618/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
Nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu KH&CN giữa Viện Ứng dụng Công nghệ (NACENTECH) và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) trên cơ sở Biên bản ghi nhớ đã được hai Viện ký ngày 20/8/2020, ngày 31/12/2020 NACENTECH và VKIST đã phối hợp Khai trương Phòng thí nghiệm về Công nghệ thông tin hợp tác giữa NACENTECH và VKIST. Phòng thí nghiệm được đặt tại trụ sở Viện Ứng dụng Công nghệ, số 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chiều ngày 18/12/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Diễn đàn công nghiệp lần thứ IV “Phát triển sản phẩm chăm sóc sức khoẻ từ nguồn dược liệu Việt Nam: Từ nghiên cứu đến ứng dụng”. Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy tham dự Diễn đàn.
Để câu nói “lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia” đi vào thực chất và lan tỏa các giá trị của đổi mới sáng tạo trong xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ công tác giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc thúc đẩy Khu CNC Hòa Lạc trở thành cái lõi R&D của cả nước.
Sáng 20/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Viện Ứng dụng Công nghệ và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST).
Sáng 04/6/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (Viện VKIST) tổ chức Hội thảo giữa kỳ Dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) để đánh giá các hoạt động của Viện VKIST đã thực hiện được từ khi thành lập đến nay và báo cáo các định hướng nghiên cứu trong một số hướng nghiên cứu chính của VKIST.
Chiều 28/5/2020, Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3 ban chỉ đạo dự án VKIST.
Trang: Tiếp Cuối