Từ ngày 3-4/12/2020, Trung tâm Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã tham gia Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020” (Ba Ria - Vung Tau Techconnect 2020) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại TP. Vũng Tàu.
Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020” (Techconnect 2020) có khoảng 400 công nghệ được trình diễn và hơn 150 đơn vị sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Hàng trăm lượt doanh nghiệp được tư vấn, kết nối với các đối tác trong các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như: công nghiệp 4.0, nông nghiệp 4.0, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường, tiện ích đô thị thông minh; các hệ thống tự động trong sản xuất, bảo quản và truy xuất nguồn gốc…
Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là hướng đi tất yếu đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Để lĩnh vực này phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, đòi hỏi phải có những giải pháp, chính sách mang tính đột phá hơn.
Chiều ngày 03/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Kết nối cung – cầu công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020”.
Công nghệ, thiết bị thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, tiết kiệm năng lượng... được triển lãm tại TP Vũng Tàu.
Các công nghệ được giới thiệu, sẵn sàng chuyển giao, đưa vào ứng dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Số lượng và giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ tăng 32%, số lượng công nghệ làm chủ tăng 57%.
Trang: