Thứ sáu, 24/08/2018 11:27 GMT+7

Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lượt xem: 9282

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)