Thứ năm, 04/07/2019 10:21 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Val - A phòng chống bệnh khô vằn chứa validamycin A từ chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus”.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Val - A phòng chống bệnh khô vằn chứa validamycin A từ chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus”.

Mã số: DAĐL.CN-05/15

2. Mục tiêu dự án

2.1. Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm chứa validamycin A từ xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus phòng chống bệnh khô vằn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện được quy trình nhân giống chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus DA15;

- Hoàn thiện quy trình thu nhận Val - A tạo chế phẩm Val - A thương phẩm; 

- Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm Val - A công suất 25.000 lít sản phẩm/năm;

- Hoàn thiện quy trình sử dụng chế phẩm Val - A phòng bệnh khô vằn hại lúa, ngô tại Nghệ An;

- Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm Val - A trong phòng trừ nấm khô vằn hại lúa, ngô tại Nghệ An.

3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án: CN. Ngô Hoàng Linh

4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Nghệ An

5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

- Tổng số kinh phí thực hiện: 10.470,000  triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 4.970,000 triệu đồng;

+  Khác: 5.500,000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện dự án:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2019

- Thực tế thực hiện: Từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2019

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1195

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)