Thứ sáu, 16/07/2021 16:24 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu điều chế dược chất phóng xạ 18F-choline dùng cho PET/CT chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, mã số: KC.05.11/16-20

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài:

            Mã số đề tài, dự án: Nghiên cứu điều chế dược chất  phóng xạ 18F-choline dùng cho PET/CT chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

            Mã số: KC .05.11/16-20

            Chương trình: KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vu:

- Chế tạo được máy tổng hợp dược chất phóng xạ 18F-Choline;

- Xây dựng được quy trình tổng hợp và kiểm nghiệm dược chất phóng xạ 18F-Choline;

- Điều chế được dược chất phóng xạ 18F-Choline  đủ tiêu chuẩn Bộ Y tế cấp phép sử dụng;

- Đánh giá được tính hiệu quả, an toàn của dược chất phóng xạ  18F- Choline trên động vật thực nghiệm

3. Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên: TS. Vũ Thanh Quang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.020 triệu đồng

Trong đó kinh phí từ NSKH: 5.020 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 30 tháng

Bắt đầu: 6/2018

Kết thúc 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyển:

- Lần 1: Hết tháng 04/2021

- Lần 2

7.  Cá nhân tham gia thực hiện đề tài:

(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm)

Số

TT

Họ và tên 

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS., Vũ Thanh Quang

Nghiên cứu viên, TS

Bệnh viện TƯQĐ108

2

Th.S. Nguyễn Khắc Thất

Nghiên cứu viên, ThS.

Bệnh viện TƯQĐ108

3

ThS., Hà Ngọc Khóan

Nghiên cứu viên, ThS.

Bệnh viện TƯQĐ108

4

ThS., Bùi Thanh Rin

Nghiên cứu viên, ThS.

Bệnh viện TƯQĐ108

5

ThS., Trần Văn Diện

Nghiên cứu viên, ThS.

Bệnh viện TƯQĐ108

6

ThS., Nguyễn Trung Dũng

Nghiên cứu viên, ThS.

Bệnh viện TƯQĐ108

7

KS., Bùi Quang Khải

Nghiên cứu viên, KS.

Bệnh viện TƯQĐ108

8

TS., Đàm Nguyên Bình

Nghiên cứu viên, TS

Bệnh viện TƯQĐ108

9

PGS., TS. Lê Ngọc Hà

Nghiên cứu viên, PGS., TS

Bệnh viện TƯQĐ108

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC .05.11/16-20 (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC .05.11/16-20 (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 412

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)