Thứ năm, 05/05/2022 09:00 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”, Mã số: ĐTĐL.XH.02/20

 1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên đề tài: Phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại

- Mã số: ĐTĐL.XH.02/20

- Kinh phí: 3150 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đinh Văn Sơn

- Các thành viên tham gia chính:

1. GS,TS Đinh Văn Sơn

2. PGS,TS Doãn Kế Bôn

3. PGS,TS Phạm Thị Thu Thủy

4. PGS,TS Phạm Thị Tuệ

5. PGS,TS Phan Thế Công

6. PGS,TS An Thị Thanh Nhàn

7. TS Trần Thị Hoàng Hà

8. TS Lê Thị Việt Nga

9. PGS,TS Phạm Thị Hồng Yến

10. TS Lương Minh Huân

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 5/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong tệp đính kèm).

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 2706

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)