Thứ bảy, 11/06/2022 15:09 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 05 năm 2022

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Trung tâm xúc tiến thương mại và phát triển nguồn nhân lực

x

 

A-2476

2

Liên hiệp Khoa học địa chất - nền móng - vật liệu xây dựng

 

x

A-549

3

Viện nghiên cứu tổ chức và kinh tế số

 

x

A-283

4

Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số

 

x

A-794

5

Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ III

 

x

A-027

6

Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực

 

x

A-1948

7

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Tuệ Lâm

x

 

A-2477

8

Phân viện vật liệu xây dựng miền Nam

 

x

A-1597

9

Viện Công nghệ giáo dục

 

x

A-837

10

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ

x

 

A-2478

11

Trung tâm quản trị đại học số

 

x

A-151

12

Trung tâm hỗ trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Thanh Thảo

 

x

A-1637

13

Học viện nông nghiệp Việt Nam

 

x

A-1258

14

Viện Pháp lý, bảo vệ tài nguyên nước và môi trường

x

 

A-2479

15

Trung tâm nông nghiệp hữu cơ có sự tham gia cộng đồng

 

x

A-1795

16

Viện kiểm định thiết bị và đo lường

 

x

A-1322

17

Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển

 

x

A-438

18

Liên hiệp khảo sát địa chất - xử lý nền móng công trình

 

x

A-037

19

Trung tâm thông tin truyền thông số

 

x

A-2218

20

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Phương Anh

x

 

A-2481

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 3754

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)