Thứ sáu, 08/07/2022 22:47 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

Ngày 8/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 70/QĐ-HCĐVN ngày 29/6/2022 của Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam về việc giải thể và chấm dứt hoạt động của Trung tâm Tư vấn ứng dụng công nghệ mới trực thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam.

Trung tâm Tư vấn ứng dụng công nghệ mới được thành lập theo Quyết định số 184/QĐ-HCĐ ngày 08/9/2016 của Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1656 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 31/10/2016.

Đề nghị Trung tâm Tư vấn ứng dụng công nghệ mới thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1066

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)