Thứ ba, 19/07/2022 15:15 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo thiết bị chuyển đổi nhiệt điện sử dụng nhiệt thải dư trên cơ sở vật liệu ZnO, SnO2, CuCrO2”, Mã số: ĐTĐL.CN-23/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị chuyển đổi nhiệt điện sử dụng nhiệt thải dư trên cơ sở vật liệu ZnO, SnO2, CuCrO2.

- Mã số: ĐTĐL.CN-23/18

- Kinh phí: 6.850 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 11/2018 đến tháng 05/2021) và được gia hạn 12 tháng (đến tháng 5/2022) theo Quyết định số 812/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2021 và Quyết định số 2554/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2021.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

- Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Phan Bách Thắng

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

GS.TS. Phan Bách Thắng

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử - ĐHQG-HCM

2

PGS.TS. Hoàng Dũng

Thư ký khoa học

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử - ĐHQG-HCM

3

TS. Phạm Kim Ngọc

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

4

TS. Lê Minh Hưng

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử - ĐHQG-HCM

5

PGS.TS. Trần Cao Vinh

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

6

ThS. Tạ Thị Kiều Hạnh

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

7

ThS. Nguyễn Hữu Trương

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

8

ThS. Phạm Thanh Tuấn Anh

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

9

TS. Đỗ Hữu Quyết

Thành viên thực hiện chính

Khu Công nghệ Cao SHTP – Tp.HCM

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 8/2022.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 2345

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)