Thứ hai, 22/08/2022 18:50 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp, hiệu quả để tiêu giảm sóng nhằm nâng cao độ an toàn cho đê biển Nam Định, Mã số: ĐTĐLCN.40/18

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp, hiệu quả để tiêu giảm sóng nhằm nâng cao độ an toàn cho đê biển Nam Định.

Mã số: ĐTĐLCN.40/18.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Kỹ thuật và công nghệ.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

  • Đánh giá được thực trạng và hiệu quả tiêu giảm sóng của các công trình bảo vệ đê biển tỉnh Nam Định.
  • Đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp, hiệu quả để tiêu giảm sóng nhằm nâng cao độ an toàn cho đê biển tỉnh Nam Định.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  Doãn Tiến Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1978                          Giới tính:  Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính      

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Động lực Cửa sông Ven biển & Hải đảo, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Điện thoại: 0243 5633961              Mobile:  0912712736.

Fax: 0243 5642391                      E-mail: hadoantien@gmail.com.

Tên tổ chức đang công tác: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển.

Địa chỉ tổ chức: Số 1 Ngõ 165 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Điện thoại:  84-24-35642333         Fax:  84-24-35642391

Website:  http://www.ihrce.org.vn/web/

Địa chỉ: Số 1- Ngõ 165 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số tài khoản: 3713.1.1088998

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước Đống Đa, Hà Nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                               6.777 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                 6.100 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                            677 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng, từ tháng 10/2018 đến  tháng 9/2021.

Thực tế thực hiện: từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2022.

Được gia hạn: Lần 1 từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Quyết định số: 2356/QĐ-BKHCN ngày 23/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp, hiệu quả để tiêu giảm sóng nhằm nâng cao độ an toàn cho đê biển Nam Định”, mã số ĐTĐLCN.40/18.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Doãn Tiến Hà, TS

Nghiên cứu viên chính,

Tiến sĩ

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

2

Mạc Văn Dân, ThS

Nghiên cứu viên,

Thạc sĩ

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

3

Trương Văn Bốn, PGS. TS

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

4

Nguyễn Đức Tuấn, TS

Tiến sĩ

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

5

Nguyễn Khắc Nghĩa, PGS.TS

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

6

Nguyễn Tiến Dương, ThS

Nghiên cứu viên,

Thạc sĩ

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

7

Thiều Quang Tuấn, GS.TS

Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Thủy lợi

8

Nguyễn Minh Huấn, PGS.TS

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

9

Trần Văn Sung, TS

Tiến sĩ

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy - Trường Đại Học Xây dựng

10

Lê Đức Ngân, TS

Tiến sĩ

Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nam Định

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng dự kiến: Trong khoảng từ 30- 31 tháng 8 năm 2022
Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
 

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐLCN.40/18

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 893

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)