Thứ ba, 06/09/2022 10:25 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ cứng hóa đất bùn nạo vét để sử dụng trong san lấp mặt bằng thay thế cát”, mã số: ĐTĐL.CN-33/19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu công nghệ cứng hóa đất bùn nạo vét để sử dụng trong san lấp mặt bằng thay thế cát”, Mã số: ĐTĐL.CN-33/19.

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Anh Quân.

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Thủy công.

4. Tổng kinh phí thực hiện: 6.590 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.950 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 640 triệu đồng.

5. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 02 năm 2019.

Kết thúc: tháng 8 năm 2021.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Tháng 06/2022 theo Quyết định số 194/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

6. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Ngô Anh Quân

Viện Thủy công

2

ThS. Đỗ Viết Thắng

Viện Thủy công

3

GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

Viện Thủy công

4

NCS.T rần Quốc Công

Viện Thủy công

5

ThS. Trần Văn Mạnh

Viện Thủy công

6

TS. Trần Văn Quân

Viện Thủy công

7

TS. Vũ Bá Thao

Viện Thủy công

8

ThS. Nguyễn Tiến Trung

Viện Thủy công

9

ThS. Ngô Cảnh Tùng

Viện Thủy công

10

ThS. Nguyễn Quang Minh

Viện Bơm & Thiết bị Thủy lợi


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 9/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết qủa tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN-33/19

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 918

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)