Thứ năm, 06/10/2022 07:25 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 9 năm 2022

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Số GCN

1

Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển

 

x

A-1946

2

Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản ứng dụng

x

 

A-2513

3

Viện Công nghệ thông tin T3H

 

x

A-2341

4

Viện Nghiên cứu giáo dục và kinh tế quốc tế

x

 

A-2511

5

Viện Nghiên cứu tâm lý và phát triển con người

 

x

A-2172

6

Viện Nghiên cứu, đào tạo và phát triển tài nguyên giáo dục mở

x

 

A-2516

7

Viện Đào tạo và phát triển công nghệ hóa dược

x

 

A-2512

8

Viện Nghiên cứu phát luật và hỗ trợ doanh nghiệp

x

 

A-2518

9

Phòng Thí nghiệm trọng điểm an toàn thông tin

 

x

A-159

10

Trung tâm Giám định và chứng thực bản quyền tác giả số Việt Nam

x

 

A-2517

11

Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và chính sách phát triển cộng đồng

 

x

A-2222

12

Viện Đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực

x

 

A-2519

13

Trung tâm Bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng

x

 

A-2520 

14

Viện Phát triển văn hóa dân tộc

 

x

A-2261

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1195

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)