Thứ sáu, 04/11/2022 10:41 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nội địa phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp Việt Nam”, mã số: ĐTĐL.XH-04/18

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:

- Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nội địa phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp Việt Nam” .

Mã số: ĐTĐL.XH-04/18

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình):

- Tổng kinh phí thực hiện:                                4.320 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   4.320 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                         0 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 48 tháng (Từ tháng 07 năm 2018 đến tháng 06 năm 2022)

(Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2021 về việc điều chính thời gian thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nội địa phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Việt Nam”, mã số: ĐTĐL.XH-04/18)

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Liên Sơn

- Các thành viên chính thực hiện đề tài:

STT

Họ và tên

Chức danh
khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hoàng Liên Sơn

Tiến sĩ

TT NC Kinh tế LN

2

Lê Văn Cường

Thạc sĩ

TT NC Kinh tế LN

3

Nguyễn Gia Kiêm

Tiến sĩ

TT NC Kinh tế LN

4

Phạm Thị Luyện

Thạc sĩ

TT NC Kinh tế LN

5

Vũ Duy Hưng

Thạc sĩ

TT NC Kinh tế LN

6

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

TT NC Kinh tế LN

7

Đỗ Huy Dũng

Cử nhân

TTNC Kinh tế LN

8

Nguyễn Hoàng Tiệp

Thạc sĩ

Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững

9

Dương Quỳnh Hoa

Cử nhân

TT NC Kinh tế LN

10

Trần Thanh Cao

Thạc sĩ

Viện KHLN Nam Bộ

11

Kiều Tuấn Đạt

Tiến sĩ

Viện KHLN Nam Bộ

12

Phạm Quốc Trị

Thạc sĩ

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

13

Hoàng Tuấn Huy

Thạc sĩ

TTNC Kinh tế LN

14

Nguyễn Tiến Hải

Tiến sĩ

TTNC Kinh tế LN

15

Nguyễn Xuân Hữu

Thạc sĩ

TTNC Kinh tế LN

16

Bùi Ngọc Thu Hà

Thạc sĩ

TT NC Kinh tế LN

17

Hoàng Đức Việt

Cử nhân

TT NC Kinh tế LN

18

Nguyễn Thị Cúc

Thạc sĩ

TTNC Kinh tế LN

19

Phạm Thế Tấn

Thạc sĩ

TT NC Kinh tế LN

20

Vũ Quốc Vương

Cử nhân

Hội Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ

21

Trần Lê Huy

Cử nhân

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định

22

Đào Tiến Dũng

Cử nhân

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗTp Hồ Chí Minh

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Ngày 11/11/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.XH-04/18

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1655

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)