Thứ ba, 06/12/2022 09:50 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ: “Chế tạo điện cực cấu trúc nano trong suốt dùng trong các linh kiện quang điện tử dẻo”, mã số NĐT.42.KR/18

I. Thông tin chung nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ “Chế tạo điện cực cấu trúc nano trong suốt dùng trong các linh kiện quang điện tử dẻo”, mã số NĐT.42.KR/18.

2. Kinh phí thực hiện: 3.580 triệu đồng.

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.580 triệu đồng;

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 10/2018 - 10/2022.

4. Tổ chức chủ trì: Viện hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Mai Hà.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm: Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 643

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)