Thứ sáu, 30/12/2022 15:15 GMT+7

VKIST: Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-VKIST ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao số lượng người làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022;

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2022 tại tệp đính kèm:

Tệp đính kèm:

Thông báo số 469/TB-VKIST ngày 28/12/2022


 

 

Nguồn: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

Lượt xem: 1696

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)