Thứ sáu, 03/02/2023 16:17 GMT+7

Thông báo về đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

Trung tâm Công nghệ Sinh học được thành lập theo Quyết định số 1188/QĐ-LMHTXVN ngày 08/11/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Trung tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A-2030 ngày 29/01/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57, lô 25, đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 16/01/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 34/QĐ-BKHCN về việc đình chỉ hiệu lực trong 03 tháng có hiệu lực kể từ ngày 16/01/2023 đối với Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Công nghệ Sinh học.

Lý do: Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1409

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)