Thứ năm, 02/03/2023 16:15 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu quy trình sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 bằng công nghệ protein tái tổ hợp tạo tiểu thể nano”, mã số: ĐTĐL.CN.51/20

Thông tin chung:

Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu quy trình sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 bằng công nghệ protein tái tổ hợp tạo tiểu thể nano”

Mã số: ĐTĐL.CN.51/20

Tổng kinh phí:                                               15.435 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                 5.760 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                            9.675 triệu đồng.

Thời gian thực hiện:

+ Bắt đầu: 8/2020

+ Kết thúc: 7/2022

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01/2023

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Thị Như Mai;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: (theo thuyết minh kèm theo Hợp đồng đã ký)

 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1.

TS. Trần Thị Như Mai

Chủ nhiệm

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

2.

TS. Đỗ Minh Sĩ

Thư ký

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

3.

TS. Hồ Nhân

Thành viên chính

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

4.

TS. Bruce May

Thành viên chính

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

5.

TS. Đoàn Chính Chung

Thành viên chính

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

6.

TS. Trần Thế Vinh

Thành viên chính

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

7.

Th.S. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thành viên chính

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

8.

Th.S. Nguyễn Mai Khôi

Thành viên chính

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

9.

Th.S. Nguyễn Thị Thùy Trang

Thành viên chính

Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen

10.

TS. Đặng Thành Chung

Thành viên chính

Học viện Quân y

 

  1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 3/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết kèm theo tại Mẫu 1-Báo cáo kết quả tự đánh giá của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ).

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 2199

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)