Thứ sáu, 24/03/2023 11:05 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Ngày 23/3/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 30/QĐ-HKHTLGDVN ngày 27/02/2023 của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam về việc giải thể Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý và Giáo dục Hùng Vương.

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý và Giáo dục Hùng Vương được thành lập theo Quyết định số 26-2016/QĐ-TWH ngày 15/6/2016 của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1606 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần đầu ngày 12/7/2016, thay đổi, bổ sung ngày 27/8/2018.

Đề nghị Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý và Giáo dục Hùng Vương nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1606 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1138

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)