Thứ năm, 20/04/2023 09:30 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu sản xuất phân bón đa lượng chậm tan có kiểm soát trên nền vật liệu silica-lignocellulose phân tách từ rơm rạ; Mã số: ĐTĐL.CN-73/19

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất phân bón đa lượng chậm tan có kiểm soát trên nền vật liệu silica-lignocellulose phân tách từ rơm rạ.

- Mã số: ĐTĐL.CN-73/19

- Kinh phí: 6.740 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2022) và được gia hạn 03 tháng (đến tháng 03/2023) theo Quyết định số 2242/QĐ-BKHCN ngày 15/11/2022 của Bộ KH&CN.

- Tổ chức chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Minh Tiến

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

PGS.TS. Trần Minh Tiến

Chủ nhiệm đề tài

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

2

GS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Thư ký đề tài

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

PGS.TS. Trần Đình Phong

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

4

TS. Nguyễn Xuân Huân

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

5

ThS. Huỳnh Thị Hoài Hương

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

6

CN. Đào Thị Hoan

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

TS. Nguyễn Đức Anh

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

8

TS. Lê Thị Lý

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

9

TS. Trần Thị Minh Thu

Thành viên chính

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

10

ThS. Vi Thị Huyền

Thành viên chính

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

11

CN. Mai Thị Hà

Thành viên chính

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

12

CN. Đặng Thị Thanh Hảo

Thành viên chính

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

13

ThS. Nguyễn Bùi Mai Liên

Thành viên chính

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

 

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: đầu tháng 5/2023.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo).

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1109

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)