Thứ năm, 25/05/2023 11:32 GMT+7

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận”, Mã số: ĐTĐL.CN-16/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận”, Mã số: ĐTĐL.CN-16/20
Thuộc: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia.
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Bùi Nam Sác
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Quy hoạch Thủy lợi
5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.000 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.000 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:
Bắt đầu: 7/2020
Kết thúc: 12/2022
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 6/2023
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ
Tháng 6/2023, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tệp đính kèm:
- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN-16/20

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 678

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)