Thứ tư, 13/09/2023 20:55 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi 02 dòng lợn nái TH12, TH21, 01 dòng lợn đực ĐC1 và con lai thương phẩm giữa chúng, Mã số: DAĐL.CN-03/20

Ngày họp Hội đồng dự kiến: 28/9/2023
Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 793

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)