Thứ năm, 23/11/2023 15:40 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu sạch, hóa chất từ khí tự nhiên và đề xuất phương án triển khai để khai thác có hiệu quả các nguồn khí đồng hành tại mỏ cận biên của Việt Nam, mã số NĐT.57.KR/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu sạch, hóa chất từ khí tự nhiên và đề xuất phương án triển khai để khai thác có hiệu quả các nguồn khí đồng hành tại mỏ cận biên của Việt Nam”, mã số NĐT.57.KR/19.
2. Kinh phí thực hiện: 3.100 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.100 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: tháng 9/2019 – tháng 9/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Dầu khí Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hữu Lương.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: tháng 11 - 12/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 545

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)