Thứ bảy, 04/05/2024 15:12 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xác định kiểu gen, biểu hiện gen và tương tác với môi trường của các gen liên quan đến tổng hợp và tích lũy anthocyanin để hỗ trợ công tác chọn giống hiệu quả và sản xuất bền vững lúa gạo màu giá trị cao cho Việt Nam và Úc, mã số NĐT.77.AU/20

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Xác định kiểu gen, biểu hiện gen và tương tác với môi trường của các gen liên quan đến tổng hợp và tích lũy anthocyanin để hỗ trợ công tác chọn giống hiệu quả và sản xuất bền vững lúa gạo màu giá trị cao cho Việt Nam và Úc”, mã số NĐT.77.AU/20.
2. Kinh phí thực hiện: 5.925 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.925 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: Tháng 01/2020 – tháng 03/2024.
4. Tổ chức chủ trì: Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Hùng Cương.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 4 - 5/2024.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tệp đính kèm:
 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 599

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)