Thứ ba, 21/05/2024 10:15 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản và chế biến tỏi Lý Sơn bền vững theo chuỗi giá trị. Mã số: ĐTĐL.CN-17/21

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

            Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản và chế biến tỏi Lý Sơn bền vững theo chuỗi giá trị. Mã số: ĐTĐL.CN-17/21

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Nông nghiệp.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xác định được giải pháp khoa học và công nghệ đồng bộ để phát triển sản phẩm tỏi Lý Sơn bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng được bộ dữ liệu các yếu tố đặc thù về lý, hoá, sinh học đất trồng và sâu bệnh hại tỏi tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm cơ sở khoa học và thực tiễn để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp canh tác hợp lý cho tỏi Lý Sơn.

  - Xác định được giải pháp khoa học và công nghệ hợp lý nhằm hạn chế thay thế đất và cát trong canh tác tỏi Lý Sơn an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Xây dựng đươc quy trình bảo quản sản phẩm tỏi sau thu hoạch đảm bảo chất lượng đạt tối thiểu 6 tháng và quy trình chế biến tỏi Lý Sơn (04 sản phẩm: Tỏi đen, đồ uống chức năng tỏi đen mật ong, bột tỏi và paste tỏi).

 - Xây dựng được 10 ha mô hình liên kết tổ chức sản xuất, bảo quản, chế biến và bao tiêu toàn bộ sản phẩm tỏi Lý Sơn đạt tiêu chuẩn VietGAP, năng suất đạt > 6,0 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15% so với phương thức canh tác truyền thống.

- Tổ chức đào tạo được 10 kỹ thuật viên, tập huấn cho 200 lượt nông dân nắm vững quy trình kỹ thuật canh tác tỏi Lý Sơn theo tiêu chuẩn VietGAP, 04 hội nghị tham quan mô hình và 01 hội thảo khoa học.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1968;         Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Chức danh khoa học:

Chức vụ: Phó phòng kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi

Mobile: 0905232718

Fax: 0243862376                             E-mail: quangson718qn@gmail.com.

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ tổ chức: số 180 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín

Điện thoại: 0255.3837.036       Fax:  0255.3837.036

Website: 

Địa chỉ: 289 Nguyễn Du, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Tấn

Số tài khoản: 3751.0.9084645.00000

     Ngân hàng: Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                11.300 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               8.870 triệu đồng

- Ngân sách Trung ương:                                         7.740 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi:                              1.130 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                                         2.430 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện Đề tài là 36 tháng (từ tháng 03/2021 đến tháng 02/2024).

   Được gia hạn: Không.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

thực hiện đề tài

Cơ quan công tác

1

Phan Sơn

Chủ nhiệm đề tài

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi

2

Đỗ Thị Hương

Thư ký

 

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín

3

Nguyễn Văn Tấn

Thành viên chính

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín

4

Nguyễn Văn Toàn

Thành viên chính

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín

5

Hồ Huy Cường

Thành viên chính

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

6

Vũ Văn Khuê

Thành viên chính

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

7

Nguyễn Trường Giang

Thành viên chính

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

8

Lê Đức Dũng

Thành viên chính

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

9

Hoàng Thị Lệ Hằng

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Rau quả

10

Nguyễn Đức Hạnh

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Rau quả

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Dự kiến thời gian họp Hội đồng: Tháng 5/2024.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

- Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐLCN-17/21 (.pdf)

- Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐLCN-17/21 (.docx)

- Công văn số 35/ĐNNT-NT ngày 03/5/2024

Nguồn: Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật

Lượt xem: 332

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)