Thứ hai, 03/06/2024 17:39 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng chè tại Thái Nguyên và vùng phụ cận”, Mã số: ĐTĐL.CN-25/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng chè tại Thái Nguyên và vùng phụ cận.

Mã số: ĐTĐL.CN-25/20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Nông nghiệp

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Xác định được tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng chè tại Thái Nguyên, vùng phụ cận và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng chè, đề xuất được giải pháp xử lý bằng chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có khả năng phân hủy thuốc bảo vệ thực vật.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng được bộ dữ liệu về hoạt chất và hàm lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng chè và sản phẩm chè tại Thái Nguyên và vùng phụ cận.

Phân lập, tuyển chọn và xác định được 6 chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong đất thuộc 06 nhóm hoạt chất chính (nhóm lân hữu cơ, nhóm clo hữu cơ và nhóm carbamate).

Tạo được chế phẩm vi sinh có khả năng phân hủy dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng chè, chứa mật độ mỗi loại vi sinh vật ≥108 CFU/g và bảo quản được trong 12 tháng ở nhiệt độ phòng.

Xây dựng được 03 mô hình xử lý tồn dư 06 loại hoạt chất bảo vệ thực vật chính (nhóm lân hữu cơ, nhóm clo hữu cơ và nhóm carbamate) tại 03 vùng canh tác chè là xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên; xã Tức Tranh, huyện Phú Lương và xã Tân Linh[1], huyện Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên (04 ha cho mỗi mô hình/vùng chè) với hiệu suất phân hủy đạt 80%.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Minh Quân

Ngày, tháng, năm sinh: 05/7/1979            Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

Chức danh khoa học: Giảng viên chính

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Điện thoại: 02083 753 032                  Mobile: 0912 120 315

Fax: 02083 753 032                             E-mail: tranminhquan@tuaf.edu.vn

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học sự sống – Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ tổ chức: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học sự sống – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 753 032                   Fax: 02083 753 032                  

Website: https://tils.tuaf.edu.vn/

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Bùi Thị Thơm

Số tài khoản: 3713.0.1098458.00000

Kho bạc nhà nước: Tỉnh Thái Nguyên

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                             6.600,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH TW:          5.000,0 triệu đồng.

Kinh phí từ ngân sách SNKH Địa phương:             605,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                        995,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng (9/2020-8/2023)

Thực tế thực hiện: 42 tháng.

Được gia hạn: 01 lần.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 06 tháng.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Minh Quân  

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống, Đại học Thái Nguyên

2

Nguyễn Mạnh Tuấn

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống, Đại học Thái Nguyên

3

Nguyễn Viết Hưng

Phó giáo sư

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

4

Nguyễn Thế Hùng

Giáo sư

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

5

Lê Sỹ Lợi

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống, Đại học Thái Nguyên

6

Trịnh Xuân Hoạt

Phó giáo sư

Viện bảo vệ thực vật

7

Trần Minh Tiến

Phó giáo sư

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng: Tháng 6/2025

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN-23/20.[1] Thay đổi địa điểm từ xã La Bằng, huyện Đại Từ sang xã Tân Linh, huyện Đại Từ.

 

Nguồn: Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật

Lượt xem: 936

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)