Thứ năm, 04/07/2019 15:31 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu sử dụng Puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu sử dụng Puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mã số đề tài: ĐTĐL.CN - 55/16

Thuộc Dự án KH&CN: Đề tài Độc lập cấp nhà nước, lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đề xuất và ứng dụng được giải pháp sử dụng hợp lý nguồn Puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xây dựng 01 mô hình đường giao thông và 01 mô hình công trình thủy lợi thực nghiệm.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Bá Thao

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Thuỷ Công

Địa chỉ: Số 3 ngõ 95 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội

5. Kinh phí thực hiện:

Tổng số kinh phí thực hiện:            7.850,0 tr.đ, trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 7.065,0 tr.đ.

+ Kinh phí từ các nguồn khác (Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông): 785,0 tr.đ.

6. Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 2 năm 2019

- Thực tế thực hiện: từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019

- Được gia hạn (nếu có): được gia hạn 2 tháng theo Quyết định số: 301/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ; và Công văn số: 64/SKHCN-QLKH ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông.

Thông tin chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 1180

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)