Thứ ba, 26/05/2020 16:38 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Công văn số 1407/BKHCN-TCCB ngày 18/5/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.
Căn cứ kế hoạch số 149 /KH-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020.
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển dụng 21 chỉ tiêu viên chức năm 2020 cho một số đơn vị  sự nghiệp, chi tiết xin mời xem tại các tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:
- Thông báo số 1507/TB- BKHCN ngày 26/5/2020 (.doc)
- Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức (.doc)
- Thông báo số 1507/TB- BKHCN và Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức (.pdf)
 

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 662

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)