Thứ tư, 27/05/2020 11:42 GMT+7

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và Công văn số 1407/BKHCN-TCCB ngày 18/05/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT), TTCNTT thông báo tuyển dụng 06 viên chức sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

II. Nội dung, hình thức tuyển dụng

1. Nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể như sau:           

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển dự tuyển vòng 2.

b. Vòng 2:

+ Phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Có kết quả phỏng vấn quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển: Theo Tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức tại Tệp đính kèm.

IV. Hồ sơ đăngdự tuyển, thời gian nhận hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định (mẫu phiếu kèm theo thông báo này).

- Bản sơ yếu lý lịch thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

- Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng nhận.

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động.

- Lý lịch khoa học (nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại liên lạc, e-mail của người dự tuyển.

Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp ứng viên nộp vào từ 02 vị trí trở lên hoặc, khai man không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 26  tháng 05 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 06 năm 2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin, số phòng 504, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ bà Ngô Thị Tố Uyên, điện thoại 024.3493.9062).

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển và các yêu cầu chi tiết về vị trí việc làm tại Tệp đính kèm.

V. Thời gian xét tuyển, lệ phí

1. Thời gian xét tuyển: Đợt xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin dự kiến tổ chức trong tháng 06 năm 2020.

2. Lệ phí: Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí 500.000đ/1 hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

- Không nhận Hồ sơ dự tuyển gửi theo đường bưu điện, fax, e-mail.

- Không trả lại hồ sơ và lệ phí nếu không đạt yêu cầu hoặc không trúng tuyển.


Tệp đính kèm:

Thông báo số 145/TB-TTCNTT

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 779

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)