Thứ ba, 13/04/2021 16:15 GMT+7

Hệ thống quản lý chất lượng góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị sơ kết triển khai Quyết định số 19/2014/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Theo tiêu chuẩn này, các cơ quan, tổ chức phải công khai các yêu cầu hồ sơ, tài liệu mà người dân phải nộp, nêu rõ quy trình xử lý công việc, kết quả xử lý cuối cùng, thời gian hoàn thành... Toàn bộ quá trình được số hóa, xử lý trên các phần mềm.

Sau gần bảy năm triển khai, đã có 91% số bộ, ngành và 98,4% số địa phương thực hiện việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL, đẩy mạnh việc triển khai xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng. Việc áp dụng hệ thống QLCL góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và xây dựng nền hành chính hiện đại. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống QLCL đối với các hoạt động liên quan dịch vụ công.

Liên kết nguồn tin:

https://nhandan.com.vn/science-news/he-thong-quan-ly-chat-luong-gop-phan-xay-dung-nen-hanh-chinh-hien-dai-641664/

 

 

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Lượt xem: 2182

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)