Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp thực tế địa phương

Ngày 9/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Thực trạng và giải pháp” với mục tiêu giúp các tỉnh, thành phố của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nắm bắt được thực trạng và lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phù hợp với thực tế của các địa phương.
Ngày 10/12/2023   |Xem tiếp