Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp”

Hoạt động quản trị và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với mục tiêu nhằm tạo ra diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT); các tổ chức trung gian; hiệp hội hỗ trợ, bổ trợ về SHTT; các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về thực trạng và kiến nghị giải pháp phát triển TSTT. Ngày 25/11/2020, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo “Phát triển TSTT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp”.
Ngày 30/11/2020   |Xem tiếp

Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020

Chiều 27/11, Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST Việt Nam 2020) và Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp “Cùng đất nước vượt qua thách thức” đã được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.
Ngày 30/11/2020   |Xem tiếp