Sản xuất thử nghiệm tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ lọc tuần hoàn (RAS) tại Hải Phòng

Đó là nội dung dự án sản xuất thử nghiệm được TS Đỗ Mạnh Hào, Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Biển Đồ Sơn (Viện Tài nguyên và Môi trường biển) đề xuất hội đồng khoa học cấp thành phố cho phép triển khai trong thời gian tới. Dự án được phát triển dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp thành phố mang tên “Nghiên cứu xây dựng mô hình tuần hoàn RAS nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất cao phù hợp với vùng ven biển Hải Phòng” do chính tác giả Đỗ Mạnh Hào triển khai thực hiện.
Ngày 18/10/2021   |Xem tiếp

Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Mô hình doanh nghiệp KH&CN dạng khởi nguồn từ viện nghiên cứu, trường đại học

Mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) dạng khởi nguồn (spin-off) từ viện nghiên cứu, trường đại học khá phổ biến ở các nước phát triển. Mô hình này được đánh giá là vừa cho phép nhà sáng chế giữ được tài sản trí tuệ, làm giàu từ tài sản trí tuệ, đồng thời giúp các cơ sở nghiên cứu cũng như nhà nước hưởng lợi ích lâu dài. Bài viết phân tích về lợi ích của mô hình spin-off cũng như trả lời cho câu hỏi tại sao ở Việt Nam mô hình này chưa phát triển.
Ngày 12/10/2021   |Xem tiếp