Trung tâm Đánh giá không phá hủy tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 16/05/2023, Công đoàn Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Vinh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), đồng chí Đặng Thị Thu Hồng – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Đánh giá không phá hủy và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Đánh giá không phá hủy.
Ngày 03/06/2023   |Xem tiếp