Thứ năm, 10/06/2021 15:18 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo và tác động của hoạt động nhân sinh có khả năng làm thay đổi trường ứng suất kiến tạo liên quan với độ nguy hiểm động đất vùng biển từ Tuy Hòa tới Vũng Tàu”, mã số: KC09.38/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo và tác động của hoạt động nhân sinh có khả năng làm thay đổi trường ứng suất kiến tạo liên quan với độ nguy hiểm động đất vùng biển từ Tuy Hòa tới Vũng Tàu”

Mã số: KC09.38/16-20

Thuộc:

- Chương trình  KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC09.38/16-20

“Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác định được đặc điểm địa chấn kiến tạo của vùng biển từ Tuy Hòa tới Vũng Tàu;

- Đánh giá được tác động của hoạt động nhân sinh có khả năng làm thay đổi trường ứng suất kiến tạo của khu vực nghiên cứu;

- Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của hoạt động nhân sinh làm thay đổi trường ứng suất kiến tạo khu vực nghiên cứu.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Văn Lĩnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                      6650 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                        6650 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                 0       triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 18 tháng

+ Bắt đầu: tháng 6/2019

+ Kết thúc: tháng 11/2020

  • Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: 22 tháng (gia hạn thêm 4 tháng).

+ Bắt đầu: tháng 6/2019

+ Kết thúc: tháng 3/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong đề tài

1

Đỗ Văn Lĩnh

TS

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Chủ nhiệm

2

Thái Anh Tuấn

TS

Viện Địa Vật lý Ứng Dụng

Thành viên chính

3

Thái Quang

ThS

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Thành viên chính

4

Vũ Trọng Tấn

ThS

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Thư ký khoa học

5

Nguyễn Lợi Lộc

Th.S

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Thành viên chính

6

Đinh Quốc Văn

Th.S

Viện Vật lý Địa cầu

Thành viên chính

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

Th.S

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

Thành viên chính

8

Nguyễn Tiến Thành

TS

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

Thành viên chính

9

Lê Văn Dũng

TS

Viện Vật Lý Địa cầu

Thành viên chính

10

Cao Đình Trọng

TS

Viện Địa Vật lý Ứng Dụng

Thành viên chính

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC09.38/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC09.38/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 298

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)