Thứ tư, 29/06/2022 16:49 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 28/6/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 519/QĐ-LHHVN ngày 23/6/2022 về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu quản trị xã hội (CENSOGOR).

Trung tâm Nghiên cứu quản trị xã hội (CENSOGOR) được thành lập theo Quyết định số 281/QĐ-LHHVN ngày 22/4/2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1310 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần đầu ngày 26/5/2015, thay đổi, bổ sung ngày 08/01/2018.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu quản trị xã hội (CENSOGOR) nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1310 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 519/QĐ-LHHVN ngày 23/6/2022

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 3031

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)