Thứ sáu, 26/08/2022 19:55 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: ĐTĐL.CN-44/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long.

- Mã số: ĐTĐL.CN-44/18

- Kinh phí: 6.700 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2021). Được gia hạn 9 tháng (đến tháng 7/2022).

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hà

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chủ nhiệm

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

2

TS. Thân Văn Đón

Thư ký khoa học,

thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

3

TS. Vũ Thanh Tâm

Thành viên chính

Chuyên gia tài nguyên nước

4

ThS. Phạm Thị Thu Hiền

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

5

ThS. Hồ Văn Thủy

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

6

TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

7

ThS. Lê Việt Hùng

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

8

ThS. Đào Trọng Tú

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

9

ThS. Nguyễn Mạnh Trình

Thành viên chính

Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước

10

ThS. Khúc Thị Ngọc

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 9/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 947

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)