Thứ ba, 06/09/2022 14:40 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Dự án “Sản xuất thử nghiệm gà Liên Minh tại Hải Phòng và một số tỉnh lân cận”, mã số NVQG-2019/DA.06

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ, mã số

Dự án: “Sản xuất thử nghiệm gà Liên Minh tại Hải Phòng và một số tỉnh lân cận”.

Mã số: NVQG-2019/DA.06

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình): Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Khác (ghi cụ thể):

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Nguyễn Đình Vinh

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo

4. Tổng kinh phí thực hiện: 6.640,0 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.640,0 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 4.000,0 triệu đồng.

5. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng

Bắt đầu: 08/2019

Kết thúc: 01/2022

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 07/2022 (Quyết định số 85/QĐ-BKHCN ngày  27/01/2022 Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án quỹ gen “Sản xuất thử nghiệm gà Liên Minh tại Hải Phòng và một số tỉnh lân cận”, mã số NVQG-2019/DA.06).

6. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Đình Vinh

Nghiên cứu viên, Thạc sĩ

Trung tâm Phát triển khoa học -công nghệ và Đổi mới sáng tạo

2

Nguyễn Thị Dịu

Nghiên cứu viên, Kỹ sư

Trung tâm Phát triển khoa học -công nghệ và Đổi mới sáng tạo

3

Vũ Công Quý

Giám đốc trung tâm, Thạc sĩ

Trung tâm Phát triển khoa học -công nghệ và Đổi mới sáng tạo

4

Nguyễn Chí Hiếu

Trưởng phòng, Thạc sĩ

Trung tâm Phát triển khoa học -công nghệ và Đổi mới sáng tạo

5

Lương Hoàn Đức

Nghiên cứu viên, Thạc sĩ

Trung tâm Phát triển khoa học -công nghệ và Đổi mới sáng tạo

6

Trịnh Văn Quảng

Nghiên cứu viên, Cử nhân

Trung tâm Phát triển khoa học -công nghệ và Đổi mới sáng tạo

7

Bùi Thị Hồng

Nghiên cứu viên, Cử nhân

Trung tâm Phát triển khoa học -công nghệ và Đổi mới sáng tạo

8

Phạm Ngọc Sơn

Phó Giám đốc Công ty, Thạc sĩ

Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất và thương mại Phương Anh

9

Nguyễn Văn Quý

Giám đốc kỹ thuật, Kỹ sư

Công ty Cổ phần giống gia cầm Lượng Huệ

10

Hoàng Thị Yến

Nghiên cứu viên, thạc sĩ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHGN thành phố Hải Phòng


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Ngày 09/9/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết qủa tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2019/DA.06

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 725

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)