Thứ sáu, 07/10/2022 14:00 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu nano khung hữu cơ- kim loại (tâm là ion Zn, Mg hoặc Fe) và silica hữu cơ xốp làm chất mang phân hủy sinh học cho dược chất chống ung thư”, Mã số: ĐTĐL.CN-03/19

1/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu nano khung hữu cơ- kim loại (tâm là ion Zn, Mg hoặc Fe) và silica hữu cơ xốp làm chất mang phân hủy sinh học cho dược chất chống ung thư.

- Mã số: ĐTĐL.CN-03/19

- Kinh phí: 5.900 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021) và được gia hạn 12 tháng (đến tháng 8/2022) theo Quyết định số 2113/QĐ-BKHCN, ngày 16 tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 192/QĐ-BKHCN, ngày 28 tháng 02 năm 2022.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Lê Hoàng Tân

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Chức danh thực hiện
đề tài

Tổ chức công tác

1

TS. Đoàn Lê Hoàng Tân

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM

2

TS. Nguyễn Thị Liên Thương

Thư ký khoa học,
Thành viên thực hiện chính

Viện Phát triển Ứng dụng, Trường Đại học Thủ Dầu Một

3

ThS. NCS. Mai Ngọc Xuân Đạt

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM

4

ThS. NCS. Nguyễn Hồ Thùy Linh

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM

5

GS.TS. Phan Bách Thắng

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM

6

ThS. Trần Bạch Như Ý

Thành viên thực hiện chính

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM

7

ThS. NCS. Tạ Thị Kiều Hạnh

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

8

TS. Phạm Kim Ngọc

Thành viên thực hiện chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

9

PGS. TS. Trần Hoàng Phương

Thành viên thực hiện chính

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

10

TS. Lê Nguyễn Uyên Chi

Thành viên thực hiện chính

Viện Phát triển Ứng dụng, Trường Đại học Thủ Dầu Một

2/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: cuối tháng 10/2022.

3/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1641

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)