Thứ sáu, 04/11/2022 10:46 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra dư và A ri tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số NVQG-2018/14

1. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:

- Tên nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra dư và A ri tại tỉnh Thừa Thiên Huế” .

Mã số: NVQG-2018/14

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình): Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Tổng kinh phí thực hiện:                                      5.000 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:        3.010 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                              1.990 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 42 tháng (Từ tháng 06 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021)

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tiến Long

- Các thành viên chính thực hiện đề tài:

STT

Họ và tên

Chức danh
khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Tiến Long

Tiến sĩ

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

2

Hoàng Hải Vân

Thạc sĩ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

3

Lê Tiến Dũng

Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

4

Nguyễn Quang Cơ

Tiến sĩ

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

6

Hoàng Trọng Kháng

Kỹ sư

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

7

Hồ Công Hưng

Thạc sĩ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

8

Trần Văn Mạnh

Tiến sĩ

TT. KKNG&SPCT miền trung

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Dự kiến cuối tháng 11/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2018/14

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1484

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)