Thứ tư, 07/12/2022 08:56 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ: “Ứng dụng kỹ thuật học máy để dự báo sản lượng khai thác dầu trong tầng Mioxen của các mỏ dầu bể Cửu Long”, mã số NĐT.48.KR/18

I. Thông tin chung nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: “Ứng dụng kỹ thuật học máy để dự báo sản lượng khai thác dầu trong tầng Mioxen của các mỏ dầu bể Cửu Long”, mã số NĐT.48.KR/18.

2. Kinh phí thực hiện: 3.650 triệu đồng.

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.650 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2018 đến hết tháng 10/2022.

4. Tổ chức chủ trì: Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Huy.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm: Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1058

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)