Thứ ba, 10/01/2023 10:43 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông nhẹ cường độ cao (HSL WC) trên cơ sở hạt vi cầu từ tro bay và phụ gia nano cho công trình dân dụng và công nghiệp”, mã số NĐT.71.RU/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông nhẹ cường độ cao (HSL WC) trên cơ sở hạt vi cầu từ tro bay và phụ gia nano cho công trình dân dụng và
công nghiệp”, mã số NĐT.71.RU/19.
2. Kinh phí thực hiện: 4.486 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước: 4.486 triệu đồng;
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2019 – tháng 12/2022.
4. Tổ chức chủ trì: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Việt Hùng.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 02/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 910

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)