Thứ sáu, 03/02/2023 16:20 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 03/02/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 15/QĐ-LHHVN ngày 09/01/2023 về việc giải thể Trung tâm Sáng kiến truyền thông và phát triển (MDI).

Trung tâm Sáng kiến truyền thông và phát triển được thành lập theo Quyết định số 55/QĐ-LHHVN ngày 21/01/2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1169 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần đầu ngày 10/03/2014, thay đổi, bổ sung ngày 31/01/2018.

Trung tâm Sáng kiến truyền thông và phát triển nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1169 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1674

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)