Thứ năm, 20/04/2023 09:55 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông ở Việt Nam phục vụ sinh hoạt và sản xuất”, mã số NĐT.60.GER/19

I. Thông tin chung nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ khai thác nước thấm lọc từ sông ở Việt Nam phục vụ sinh hoạt và sản xuất”, mã số NĐT.60.GER/19.
2. Kinh phí thực hiện: 5.530 triệu đồng.
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.530 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2023.
4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Thủy lợi.
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Đoàn Thu Hà.
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
1. Thời gian dự kiến: Tháng 4-5/2023.
2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm.

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN quốc gia

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 843

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)